Διεύθυνση επικοινωνίας : Σοφοκλέους, Δροσιά Θέρμης, Θεσσαλονίκη, 57001

e-mail : info@stantzos.gr

Τηλ: 2310 52 95 85 , 2310 52 95 47


Your trusted partner in luxury packaging since 1985


New website coming soon!


Κατασκευή ιστοσελίδας tocaweb.gr | Σχεδιασμός toca.gr  © 2022 Stantzos Favorite Box